© 2019 nordbank ASA

KORT OM NORDBANK

Nordbank skal være nær. Vi kjenner kysten, vi bor og lever her – akkurat som kundene. Vi er kjent med rammebetingelsene. Vi kjenner kulturen. Vi kan enkelt indentifisere både risikofaktorer og muligheter. Gjennom tilstedeværelse og gode relasjoner skal vi finne gode og effektive løsninger med langsiktig lønnsomhet som mål.


CHRISTIAN RAVNÅ
Initiativtaker

Næringslivet og privatpersoner har nå muligheten til å investere i en ny bank initiert av næringslivet på kysten, for næringslivet på kysten. Vi skal være der bedriftene er, der gründerne er, der mulighetene er. Vi skal være der for dem som skaper arbeidsplasser og lønnsomhet i lokalsamfunnene.

OLE TOM ANDREASSEN
Styreleder

I et stort konsern blir kysten liten, til tross for stor verdiskapning. For en bank som er etablert i, for og av kyst-Norge, er kysten både marked, hverdag – og det viktigste i verden. Det er her vi bor og lever. Denne fantastiske delen av landet har gitt oss mulighetene. Med banketableringen kan vi gi noe tilbake. Noe som kan styrke kysten, og forhåpentligvis bidra til ytterligere vekst og utvikling.

ROGER ØKSHEIM

Initiativtaker
 

Nordbank skal ha kontor i Bodø og Bergen, mens forretningsadressen blir Rognan. På den måten har vi base i to sterke vekstmotorer i hver sin region, mens forretningsadressen viser vårt DNA: Opprinnelsesstedet på kysten, innerst i en fjord – og litt utenfor allfarvei. Slik tilfellet er for mange verdiskapende virksomheter langs kysten

 

HVORFOR INVESTERE I NORDBANK:

Ny forretningsbank for små og mellomstore bedrifter på kysten av Norge. Velprøvd forretningsmodell og fokus på nærhet til kundene. 

 

Hvorfor er det attraktivt å investere i banken?

  • Forventes å bli en lønnsom bank med en stabil langsiktig avkastning.

  • Solid underliggende markedspotensial, hvilket gir gode forretningsmuligheter for banken.

  • Godt balansert forhold mellom risiko og avkastning.

 

Aksjonærer, interessenter og initiativtakere utgjør en solid investorbase.

 

Banken er klar til å starte drift etter gjennomføring av kapitalinnhenting

  • Komplett, nøkkelferdig bankplattform - operativ modell, IT-systemer og nøkkelpersoner på plass.

  • Erfaren ledelse, styre og operasjonelle team med bransjekunnskap.

  • Bankkonsesjon innvilget av Finanstilsynet 29.01.2019.

 

 KONTAKT OSS

For mer informasjon om banken og aksjer

Christian Ravnå     |   +47 995 60 966

Ivar Andreas Forn |   +47 476 49 179 

Adresse
Ønsker du mer informasjon eller investorprospektet?